વિસનગર - શહેરના નગરરત્નો  
 
 
 
   
રાજરત્ન શેઠશ્રી મહાસુખભાઈ ચુનીલાલ
દાનવીર પંચાલ હરિચંદ મંછારામ તિજોરીવાળા
વિદ્યાના વિકાસક : શેઠ માણેકલાલ નાનચંદ
પ્રજાવત્સલ દાનવીર શેઠશ્રી ડોસાભાઈ મગનલાલ
''ગુજરાતીવિશ્વકોશ''ની પ્રેરક પ્રતિભા : શ્રી સાંકળચંદભાઈ પટેલ
નગરપાલિકાના નિખાલસ પ્રમુખ : શ્રી શિવાભાઈ પટેલ (૧૯૦૮ - ૧૯૮૭)
ક્રાંતિવીર : શ્રી ગોવિંદરાય ઉત્રાણકર
વિલક્ષણ અને વિચક્ષણ બુધ્ધિપ્રતિભા : શ્રી રમણિકલાલ મણિયાર
સ્વાતંત્રય સૈનિકોનું પ્રેરકબળ - શ્રી ચીમનલાલ કંસારા
વહીવટદક્ષ : રાયસાહેબ શ્રી ગિરધરલાલ દયારામ મહેતા
મર્મજ્ઞ નટ અને દિગ્દર્શક : શ્રી જયશંકર સુંદરી
કવિ નાટયકાર : શ્રી દેવશંકર મહેતા.
સૂફી સંત : અનવરમીયાં કાજી
કવિ શ્યામ : સોમપ્રસાદ વ્યાસ
પૂજય રામજી મહારાજ
પૂ. શ્રી સખામહારાજ
રાજકવિ શ્રી વિઠૃલભાઈ નરસિંહભાઈ બહમભટૃ
અન્‍નક્ષેત્રના અદના હરિભકત : શ્રી ત્રિકમભાઈ મણિયાર
વદ્યાનુરાગી અધ્યાપક : શ્રી જિતેન્દ્રભાઈ દવે
મહારાષ્ટ્રનું પુષ્પ આ નગરમાં : નલિનીબહેન દેવળેકર
ગુરુપૂર્ણિમા : શાસ્ત્રીય સંગીતની ધારા - કીશોર દાસજી
દર્દશામક ઘર : શેઠ ગીરધરલાલ ડોસાભાઈ હોસ્પિટલ
 
 
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By